ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ