ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ανθρώπινο Δυναμικό