ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πατήστε παρακάτω για τον ισολογισμό: 

Έτος 2018

Έτος 2017

Έτος 2016

Έτος 2015

Έτος 2014