Η ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ είναι μία σύγχρονη τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται 20 και πλέον χρόνια στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής, παρέχοντας σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες σε διεπιστημονικό πεδίο και σε κάθε στάδιο εξέλιξης ενός έργου: από τον αρχικό προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη διαχείριση.