Έργα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

  • Έργα υποδομών

  • Έργα περιβάλλοντος

  • Φράγματα

  • Κτιριακά

  • Αθλητικές εγκαταστάσεις & Πλατείες

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Ξενοδοχεία

  • Αστικές κατοικίες

  • Πολυτελείς κατοικίες

  • Παραδοσιακές κατοικίες

  • Ανακαινίσεις