ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Περαντινού

Προϋπολογισμός: 45.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2010

 

 

.