ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Παροικιάς Πάρου

Προϋπολογισμός: 110.000,00 
Έτος παράδοσης:  2006

 
 

.