ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Ανακαίνιση αθλητικών χώρων στα σχολικά συγκροτήματα Πάρου

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2005

.