ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου

Προϋπολογισμός: 244.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2020