ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προσθήκη - προσαρμογή εγκαταστάσεων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας (Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων)

Προϋπολογισμός: 31.006,80 €
 Έτος παράδοσης: 2014