ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΕΛ και έργα διάθεσης λυμάτων νήσου Δονούσας

Προϋπολογισμός: 2.204.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2017

 

.