ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΕΛ και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων δήμου Τήνου

Προϋπολογισμός: 4.785.000,00 €
Έτος παράδοσης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ


 

.