ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΕΛ και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων Πηγαδιών Καρπάθου

Προϋπολογισμός: 4.732.800,00 €
 Έτος παράδοσης: 2019

 
 

.