ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρπάθου (Δήμος Καρπάθου)

Προϋπολογισμός: 51.084,00 €
Έτος παράδοσης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

.