ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (Δήμος Αντιπάρου)

Προϋπολογισμός: 59.400,00 €
Έτος παράδοσης: 2017

 

.