ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΕΛ με την μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου

Προϋπολογισμός: 1.972.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2017

 

.