ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΕΛ νήσου Θηρασιάς

Προϋπολογισμός: 1.740.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2017

 


 

.