ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων (Δήμος Άνω Λιοσίων) 

Προϋπολογισμός: 790.978,57 € 

Έτος παράδοσης: 2012