ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Αμοργού Ν.Κυκλάδων (Δήμος Αμοργού)

Προϋπολογισμός: 718.017,01 € 

Έτος παράδοσης: 2009