ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση ‘Χωριουδάκι – Λάκκοι’ (Μαράθι) Δ.Κ. Παροικιάς νήσου Πάρου

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € 

Έτος παράδοσης: 2015


 

.