ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση ‘Χωριουδάκι – Λάκκοι’ (Μαράθι) Δ.Κ. Παροικιάς νήσου Πάρου

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € 

Έτος παράδοσης: 2015


 

.

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.