ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας-Εγγαρών νήσου Νάξου

Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2017

 

.