ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κατασκευή οστεοφυλακίου, Αντίπαρος

Προϋπολογισμός: 48.000,00 €

Έτος παράδοσης: 2019