ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου

Προϋπολογισμός: 68.200,00 €

Έτος παράδοσης: 2019