ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποκατάσταση προβλήτας στη Ρίβα νήσου Θηρασιά

 Προϋπολογισμός: 161.300,69 €

Έτος παράδοσης: 2019