ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αξιοποίηση τριών υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Νάξο

Προϋπολογισμός: 405.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)

Έτος παράδοσης: 2019

 

 

.