ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 530.000,00 €

Έτος παράδοσης: 2020