ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων στο Μαρούσι

 Προϋπολογισμός: 450.000,00 €

Έτος παράδοσης: 2018