ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποκατάσταση των 10 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Περιλαμβάνει:

 ΧΑΔΑ 'Σελάδι', Τ.Κ. Σκαδού

 ΧΑΔΑ 'Αυλιά', Τ.Κ. Βίβλου

 ΧΑΔΑ 'Ρυκιά', Δ.Ε. Ηρακλειάς

ΧΑΔΑ 'Καψαλιά', Δ.Ε. Κουφονησιών

ΧΑΔΑ 'Λαγκάδι', Δ.Ε. Δονούσας

ΧΑΔΑ 'Κάτεργο', Δ.Ε. Σχοινούσας

ΧΑΔΑ 'Τίμιος Σταυρός', Δ.Κ. Νάξου

ΧΑΔΑ 'Ρείκες', Δ.Κ. Φιλωτίου

ΧΑΔΑ 'Διώδι', Τ.Κ. Κορωνίδας

ΧΑΔΑ 'Παντελούδες',Τ.Κ. Χαλκείου

 

Προϋπολογισμός: 3.581.000,00€

Έτος παράδοσης : 2016

 

 

.