ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Βελτίωση κατασκευή δρόμου Θολάρια Αγ. Ιωάννης Αμοργού (Δήμος Αμοργού)

 Προϋπολογισμός: 650.00,00 €

Έτος ολοκλήρωσης: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

 

.