ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγμα Κρητηνιάς νήσου Ρόδου

Προϋπολογισμός: 12.000.000,00 €
Έτος παράδοσης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.