ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγμα Κρητηνιάς νήσου Ρόδου

Προϋπολογισμός: 12.000.000,00 €
Έτος παράδοσης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ