ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Φράγμα Τσικαλαριού Νάξου

Προϋπολογισμός: 9.639.000,00 €
Έτος παράδοσης : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

.