ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ

*Τίτλος Έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΦΑΣΗ Β)


*Φορέας Κατασκευής : ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ.

*Ποσό Σύμβασης: 403.883,51 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 25/10/2021.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

*Βεβαίωση Περαίωσης: 27/06/2022.

 

 

*Τίτλος Έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ


*Φορέας Κατασκευής : ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ.

*Ποσό Σύμβασης: 140.000,01 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 21/02/2023.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

*Τίτλος Έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


*Φορέας Κατασκευής : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.

*Ποσό Σύμβασης: 1.091.222,12 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 31/10/2022.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

*Τίτλος Έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΑ

 

*Φορέας Κατασκευής : ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ.

*Ποσό Σύμβασης: 488.000,00 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 07-02-2022.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. 

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

*Τίτλος Έργου : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΕΚ ΤΟΥ ΙΤΕ


*Φορέας Κατασκευής : Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

*Ποσό Σύμβασης: 1.458.791,74 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 23/03/2022.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

*Βεβαίωση Περαίωσης : 28/04/2023.

 

 

*Τίτλος Έργου : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


*Φορέας Κατασκευής : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ.

*Ποσό Σύμβασης: 1.461.694,84 €

*Υπογραφή Σύμβασης : 05/05/2021.

*Ανάδοχος Εταιρεία : ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. 

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.