ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Στέγαστρο Άνω Λιοσίων

Προϋπολογισμός: 922.907,65 €

Έτος παράδοσης:  2013

 

.