ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αξιοποίηση σπηλαίου Αντιπάρου (Β φάση)

Προϋπολογισμός: 501.564,04 €
 Έτος παράδοσης: 2010