ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Κουρουνοχωρίου Κ, Μελανών και Βίβλου

Προϋπολογισμός: 48.733,77€
Έτος παράδοσης :  2020