ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα

Προϋπολογισμός: 7.116.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2014

 

.