ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

Προϋπολογισμός: 487.200,00 €

Έτος παράδοσης :  2016

 

.