ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Ανακατασκευή-επισκευή WC στο δημοτικό σχολείο Βίβλου Νάξου

Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2020