ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος ξενοδοχειακής μονάδας "ΑΛΑΣ & ΑΜΜΟΣ" με δυναμικότητα 66 κλινών 

 

Η Εταιρεία παρείχε υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής στο παρόν έργο. Πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες μελέτης συμπεριλήφθηκε η έκδοσης άδειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και  η ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε εκ νέου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το γήπεδο έχει έκταση 14.937,05 τ.μ. και βρίσκεται πλησίον της ακτής με ελεύθερη θέα το φυσικό τοπίο και ανατολικά θέα προς τη θάλασσα.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 4 κτίρια, τα οποία διασπώνται σε επιμέρους όγκους,  με συνολική κάλυψη 830 τ.μ., συνολική δόμηση κύριων χώρων 1028 τ.μ. και δόμηση υπόγειων χώρων 475 τ.μ.  Το σύνολο των κλινών της ξενοδοχειακής μονάδας είναι 66  σε  24 δωμάτια και πιο συγκεκριμένα κατανέμονται σε: • 10 δίκλινα, • 10 τρίκλινα και •  4  διαμερίσματα σουίτες. Ως βασικό ζητούμενο του σχεδιασμού έχει τεθεί η προσαρμογή των όγκων στο τοπίο.

Η μελέτη ενσωματώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνολογίες και πρακτικές περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σχεδιάστηκε με γνώμονα την προσαρμογή και την ένταξη των παρεμβάσεων στο φυσικό τοπίο αναδεικνύοντας το.

Η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη.