ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέρος του οράματός μας και στόχος της ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε είναι το αίσθημα ευθύνης και η ευαισθησία προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Για αυτό το λόγο η Εταιρεία σε κάθε έργο που αναλαμβάνει έρχεται σε επαφή με την τοπική κοινωνία και την ενισχύει με τοπικές δράσεις εκπαιδευτικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές ή άλλες. Η στρατηγική της Εταιρείας και ο στόχος της βιωσιμότητας ως προς την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, αποτελεί μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί τη δημιουργία συνεργειών με φορείς που μας βοηθάνε να εξελισσόμαστε δημιουργικά. Έτσι μέχρι στιγμής έχουμε υλοποιήσει πληθώρα δράσεων αξίας πάνω από € 50000 το 2019 σε βασικούς τομείς της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ορόσημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελούν οι πιστοποιήσεις που κατά καιρούς έχουμε αποκτήσει με στόχο την περιβαλλοντική και κοινωνική πορεία μας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε αναγνωρίζοντας πως η εταιρική ανάπτυξη και τα τεχνικά έργα πρέπει να συμβαδίζουν με τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σέβεται και τηρεί όλους τους νομικούς κανόνες και απαιτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία της. Επιπλέον, όπου επιτρέπεται στην κατασκευή των έργων ενσωματώνει φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και προϊόντα και αποβλέπει στη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον κύκλο ζωής ενός έργου. #zeroenergybuildings Τέλος, στηρίζει σκοπούς που συμβαδίζουν με το όραμά της όπως ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον χάρη στη νέα ‘ηλεκτρική’ εποχή μετακίνησης και τη χρήση ποδηλάτων για περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση #emobility. Τα έργα που επιλέγουμε να αναλάβουμε αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η λειψυδρία αλλά και στη δημιουργία υποδομών που θα στηρίξουν νέες και πράσινες πρακτικές (π.χ. αειφόρα κτίρια) #breeam. Πολιτική μας είναι να εξελισσόμαστε συνεχώς προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας και την ενίσχυση των πολιτών, η δέσμευσή μας εστιάζεται στις εξής ενέργειες:

  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων υποδομών.
  • Ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού μέσω της διατήρησης του φυσικού και αρχιτεκτονικού τοπίου.
  • Προσφορά θέσεων απασχόλησης όπου δραστηριοποιούμαστε και αναπτύσσουμε οικονομικές δραστηριότητες.
  • Υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστήριξης εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω κοινωνικών επενδύσεων και της οικονομικής στήριξης επιχειρηματικών φορέων.
  • Στήριξη του αθλητισμού και της υγείας με την ενίσχυση αθλητικών συλλόγων και την οικονομική υποστήριξη δομών υγείας.

 

#sustainability #climatechange #environment #corporateresponsibility 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.