Πιστοποιήσεις

 • ΟΡΟΣΗΜΑ

  Ορόσημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελούν οι πιστοποιήσεις που κατά καιρούς έχουμε αποκτήσει με στόχο την περιβαλλοντική και κοινωνική πορεία μας:

  1. Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018
  2. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας  κατά ISO 50001:2011
  3. Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατα ISO 39001:2012
  4. Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013
  5. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015
  6. Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.