Πιστοποιήσεις

 • ΟΡΟΣΗΜΑ

  Ορόσημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελούν οι πιστοποιήσεις που κατά καιρούς έχουμε αποκτήσει με στόχο την περιβαλλοντική και κοινωνική πορεία μας:

  1. Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018
  2. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας  κατά ISO 50001:2011
  3. Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατα ISO 39001:2012
  4. Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013
  5. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015
  6. Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015