Υπηρεσίες

 • Μελέτη

  Η επιτυχημένη πορεία μας στην ανάπτυξη ακινήτων, μας οδήγησε στη δημιουργία ολοκληρωμένου τμήματος μελετών και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

 • Κατασκευή

  Η ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. υλοποιεί την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις (turn – key solutions).

 • Λειτουργία/Συντήρηση

  Η Eταιρία παρέχει τη δυνατότητα υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων διαφόρων κατηγοριών χάρη στη στελέχωση από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

 • Aνάπτυξη Ακινήτων

  Με βάση την πολυετή εμπειρία μας αναλαμβάνουμε την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό νόμο, καθώς και σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά προγράμματα με επιτυχία.