Ανάπτυξη Ακινήτων

Η τεκμηριωμένη επιστημονική συμβουλή μας συντελεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας σας, είτε είναι: κατοικία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις ή βιομηχανικά κτίρια. 

 

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ REAL ESTATE : Διαθέτουμε ομάδα μηχανικών, δικηγόρων και λογιστών με την οποία μπορούμε να διερευνήσουμε και να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα των τίτλων κτίσης, τις απαιτούμενες εγκρίσεις (δασαρχείο, αρχαιολογία κ.α.) και την οικοδομησιμότητα ενός ακινήτου καθώς και την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με βάση τα κριτήρια της αγοράς.

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για υποβολή αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως εντάξεις στους Αναπτυξιακούς νόμους, το ΕΣΠΑ και Περιφερειακά Προγράμματα.
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ : Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση και διαχείριση έργων, τόσο μελετών όσο και τεχνικών έργων, εφαρμόζοντας πιστά το τετράπτυχο χρόνου, κόστους, ποιότητας και ασφάλειας στο σύνολο της πορείας κατασκευής του έργου.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : Καλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας σε σχέση με συμβουλές και κατευθύνσεις για το τεχνικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο ενός έργου. 

 

#consulting #analysis #realestate

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.