Κατασκευή

Η ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. διαγράφοντας δυναμική πορεία στο χώρο των κατασκευών, είναι σε θέση να υλοποιήσει την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις (turn – key solutions). 

Το εξειδικευμένο και εξαιρετικά ικανό εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας εξοπλισμένο με εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων υλοποίει συστηματικά σύνθετα και απαιτητικά έργα, πληρώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα με οδηγό το τετράπτυχο

 

“ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”.

 

Η Εταιρεία διαθέτει δικό της ιδιόκτητο υλικοτεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως φορτηγά, τσάπες, φορτωτές και άλλα μηχανήματα, για την αυτόνομη εκτέλεση τεχνικών έργων.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.