Λειτουργία / Συντήρηση

Η εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ έχει τη δυνατότητας παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και συντήρησης εγκαταστάσεων διαφόρων κατηγοριών χάρη στη στελέχωση από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα την καλή λειτουργία, την προστασία και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Ήδη η Εταιρεία, έχει σήμερα τη λειτουργία και συντήρηση ενός συνόλου έργων ανά την Ελλάδα, όπως:

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.
  • Χιονοδρομικά κέντρα.
  • Διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις.