Οκτώβριος 05, 2020
Φεβρουάριος 02, 2020

Σύμβαση κατασκευής έργου φράγματος

Έναρξη κατασκευής υπολειπόμενων εργασιών φράγματος

Δεκέμβριος 23, 2019

Σύμβαση κατασκευής έργου δικτύου ύδρευσης

Σύμβαση κατασκευής έργου δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού.

Μαϊος 25, 2018

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Μαϊος 25, 2018