Ευκαιρείες Καριέρας

Για συνεργασία με την εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης, τυχόν προϋπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@smiliate.gr.

Όλα τα αποστελλόμενα στοιχεία θεωρούνται για την εταιρεία αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής τους.

Επιπλέον καταχωρούνται στη βάση υποψηφίων συνεργατών της εταιρείας στην περίπτωση που δημιουργηθούν θέσεις με αντίστοιχο προφίλ.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.