Ευκαιρείες Καριέρας

Για συνεργασία με την εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης, τυχόν προϋπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Όλα τα αποστελλόμενα στοιχεία θεωρούνται για την εταιρεία αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής τους.

Επιπλέον καταχωρούνται στη βάση υποψηφίων συνεργατών της εταιρείας στην περίπτωση που δημιουργηθούν θέσεις με αντίστοιχο προφίλ.