Η εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση του δομημένου χώρου στηρίζει δράσεις – καινοτόμες προτάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δυναμική εξέλιξης. Επιπλέον στηρίζει συμβουλευτικά κάθε πρόταση

  • - Καινοτόμο κινητά συστήματα Combicell