- Η εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ έχει θέσει ως στόχο μία συνολικά αειφόρο δράση προσέγγιση των τεχνικών κατασκευών έχοντας ως πρότυπο αναφοράς το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κύριοι τομείς:

  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση υδάτων
  • Ένταξη και διαμόρφωση των κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον, εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών και φυτοτεχνικών μελετών