Βασική αρχή της εταιρείας μας αποτελεί η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και συνεργατών μας διατηρώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. εστιάζοντας στη πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας ακολουθεί κανόνες Υγείας και ασφάλειας διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο  την αποτροπή οποιουδήποτε ατυχήματος.

Για τους λόγους αυτούς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με τo διεθνή αναγνωρισμένο Πρότυπο  OHSAS 18001:2007.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.