Βασική αρχή της εταιρείας μας αποτελεί η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και συνεργατών μας διατηρώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. εστιάζοντας στη πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας ακολουθεί κανόνες Υγείας και ασφάλειας διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο  την αποτροπή οποιουδήποτε ατυχήματος.

Για τους λόγους αυτούς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με τo διεθνή αναγνωρισμένο Πρότυπο  OHSAS 18001:2007.